Je uhlí potřeba?

Tvrzení

Administrativní limity na těžbu hnědého uhlí na Mostecku byly stanoveny zákonem.

Skutečnost

Nepřekročitelné hranice dobývacích prostorů vycházejí z usnesení vlády. …více

Územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách jsou závazným usnesením vlády Petra Pitharta č. 444 ze dne 30. října 1991, které bylo přijato na návrh tehdejšího ministra životního prostředí Ivana Dejmala. Definuje linie, za které nesmí postoupit těžby v jednotlivých severočeských dolech. Tyto linie tedy nevycházejí ze zákona, ale z pouhého usnesení vlády. Stejným způsobou mohou být také zrušeny, proto negarantují jistotu nikomu - obyvatelům dotčených obcí ani těžebním společnostem.

Zdroj: Úřad vlády ČR

Tvrzení

Videoklip Šachťák od Spolku severočeských havířů reprezentuje citlivé video v citlivé situaci, kdy se řeší prolomení limitů těžby.

Skutečnost

Česká vláda již o prolomení administrativních limitů na těžbu hnědého uhlí rozhodla v říjnu roku 2015. …více

Vláda Bohuslava Sobotky rozhodla v pondělí 19. října 2015 na výjezdním zasedání v Ústí nad Labem o posunutí administrativních limitů na těžbu hnědého uhlí na dole Bílina a o jejich zachování na dole ČSA. Zároveň oznámila, že problematikou se až do konce volebního období nehodlá zabývat. Ministerstvo průmyslu a obchodu má dále podle usnesení vlády č. 827 v letech 2016-2020 každoročně vyhodnocovat plnění Státní energetické koncepce a do roku 2020 předložt vládě analýzu potřeb hnědého uhlí. Za této konstelace je přinejmenším přehnané mluvit o citlivé situaci a o tom, že se řeší prolomení limitů těžby. Recesistické video Spolku severočeských havířů, které bylo určeno výhradně k pozvání na tradiční candrbál, vyvolalo reakce plné emocí. Svědčí to o tom, že diskuze o těžbě uhlí v severních Čechách i nadále zůstává značně zpolitizovaná a vyhrocená.

Zdroj: Úřad vlády ČR

Více k tématu

Horní Jiřetín

Tvrzení

Prolomení limitů v extrémním případě povede ke zbourání Dolního Jiřetína.

Skutečnost

Dolní Jiřetín zanikl již v 80. letech 20. století... …více

Dolní Jiřetín je název zaniklé obce v okrese Most v Ústeckém kraji. Nacházela se 6 km severozápadním směrem od bývalého města Mostu v nadmořské výšce 235 m n. m. s katastrální výměrou 776 ha. K horní části Dolního Jiřetína přiléhala jeho osada Čtrnáct Dvorců a vytvářely souvislý pás osídlení podél Jiřetínského potoka až k dnešnímu Hornímu Jiřetínu. Obec byla zlikvidována v letech 1980–1983. V souvislosti s úvahami o pokračování těžby na lomu ČSA tedy zánik této obce skutečně nehrozí.

Zdroj: Wikipedia.org

Tvrzení

Když na začátku roku 2015 ministr Mládek představil 4 varianty pokračování těžby, proti posunu limitů na lomu ČSA se zvedla vlna odporu.

Skutečnost

Vlnu odporu se zoufale a celkem neúspěšně snažili zvednout pouze ekoaktivisté. …více

Představení 4 základních variant pokračování těžby uhlí na Mostecku bezprostředně vyvolalo reakce prakticky pouze v odborných kruzích a na zájmových místech. Emoce se pokoušeli na jaře rozdmýchat ekoaktivisté, příliš se jim to však nevedlo. Podle oficiálních údajů samotných organizátorů se celorepublikového happeningu Limity jsme my zúčastnilo pouhých 1078 lidí. To je méně než polovina obyvatel Horního Jiřetína. Akce se konala ve 22 městech, průměrně tedy vyjadřovalo v 1 obci svůj nesouhlas necelých 50 lidí. Nehledě na tyto snahy zůstávají nejdůležitější názory samotných obyvatel Horního Jiřetína. A ty v dosud nejrozsáhlejším průzkumu vyhodnotila agentura STEM jako vyrovnané: třetina souhlasí se stěhováním, třetina nesouhlasí a třetina je nerozhodnutá.

Zdroj: Severní energetická, Limity jsme my, STEM (2014)

Více k tématu

Zaměstnanost v regionu

Tvrzení

Firmy Pavla Tykače sídlí na Kypru, ČR z nich tedy nemá daňový přínos.

Skutečnost

Těžební společnosti sídlí v Mostě, daně platí v České republice. …více

Společnost Czech Coal i Severní energetická sídlí v Mostě, daně tedy odvádějí v České republice. Severní energetická se dokonce vloni probojovala mezi 20 největších plátců a stala se nejvýznamnějším plátcem Ústeckého krjae. Za posledních deset let pak mostecké těžební skupiny zaplatily do veřejných rozpočtů bezmála 30 miliard korun.

Zdroj: Obchodní rejstřík, Ministerstvo financí ČR

Tvrzení

V lomu ČSA se pomalu připravuje útlum těžby hnědého uhlí.

Skutečnost

Těžba se na ČSA už dávno utlumuje. …více

Útlumový program probíhá v lomu ČSA již několik let. Dva technologické celky na těžbu skrývky před lety dosáhly hranice těžebních limitů a byly odstaveny. Zrušeno bylo 200 pracovních míst. Těžební společnost postupně odstaví další dva technologické celky, definitivně ukončí těžbu skrývky a krátce po roce 2020 také těžbu uhlí. Následná činnost již bude spočívat pouze v zahlazení hornické činnosti (sanaci a rekultivaci území). Severní energetická je také kvůli rozhodnutí vlády o limitech nucena definitivně uzavřít provoz na hlubiném dole Centrum. Na jaře důl dotěží poslední stěnu v rámci platného povolení.

Zdroj: Severní energetická

Více k tématu

Životní prostředí

Tvrzení

Elektrárna Chvaletice je 3. největším znečišťovatelem v ČR a měla by být okamžitě zavřena.

Skutečnost

Podle většiny klíčových ukazatelů elektrárna na stupně vítězů zdaleka nedosahuje. …více

Tvrzení je poněkud zavádějící, protože třetí pozice patří Elektrárně Chvaletice pouze v oblasti tuhých znečišťujících látek. Mimochodem právě emise tohoto druhu se díky aktuálně probíhající modernizaci za 3 miliardy Kč výrazně sníží. Pokud jde o ostatní druhy škodlivin (oxid siřičitý, oxidy dusíku, rtuť atd.), díky důkladné ekologizaci v minulosti dnes patří elektrárna naopak k nejčistším. Požadavek na zavření elektrárny kvůli údajně nepříznivému vlivu na životní prostředí je teda zcela nemístný. Elektrárna Chvaletice dosud nikdy nevyráběla elektřinu s tak nízkými emisemi.

Zdroj: Elektrárna Chvaletice

Tvrzení

Konference v Paříži byla průlomová, svět se jednomyslně shodl na ukončení éry fosilního průmyslu.

Skutečnost

Nová klimatická smlouva jen zrecyklovala čtvrt století staré fráze - žádné konkrétní závazky podepsány nebyly. …více

Navzdory tomu, že novináři píší o klimatické konferenci v Paříži jako o historickém mezníku či průlomu, ve skutečnosti žádné zásadní nové závazky přijaty nebyly. Konference pouze zopakovala stanovisko z roku 1992, kdy v Riu de Janeiru vznikla Mezinárodní úmluva o změnách klimatu a vlády se zavázaly, že budou blíže nespecifikovaným způsobem bojovat proti globálnímu oteplování. Pařížská konference také zopakovala stanovisko EU ke Kjótskému protokolu, že by se oteplování mělo zastavit na hranici 2 °C. Pro doplnění: je to hranice, která neplyne z vědeckých poznatků, ale pouze náhodné číslo určené politiky. V Paříži nebyly dohodnuty žádné konkrétní postupy, jak cíle dosáhnout. Žádné konkrétní závazky tentokrát – na rozdíl od Kjóta – přijaty nebyly. Ani mechanismy sledování, zda se tyto závazky plní. Ani žádné sankce za neplnění.

Zdroj: klimaskeptik.cz

Více k tématu


© Severní energetická a.s. 2015 | Mapa webu